Handreiking

Sinds april 2014 heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van ‘Herstelcirkel in de wijk’; een coöperatie van mensen met diabetes type 2 die hun sturend vermogen willen versterken, zodat zij hun diabetes keren en daarmee hun gezondheid bevorderen. In het project werken STIELO (huisartsen in Nijmegen-Lent en -Oosterhout), Radboudumc (onderzoek) …

Herstelcirkel in één beeld

Sinds 2014 werk ik aan de ontwikkeling en realisatie van een coöperatie van burgers die samen in hun eigen leefomgeving diabetes2 gaan keren. Vanaf september 2016 is het zo ver. Voor de deelnemers en belangstellenden is deze nieuwe vorm van halvelijnszorg nu in één beeld gevat.

Anders ‘voeden’

Hoe begin jij je dag? Zet je ’s ochtends meteen de nieuwsfabriek aan via radio, tv of nu.nl? Of begin je dag met stilte, met luisteren naar je eigen stem? Jezelf anders voeden vraagt om bewustzijn. Als je jezelf anders voedt hoef je minder angst te hebben, laat je je …

Zorgconsumptie halveren

In september start in Nijmegen ‘Herstelcirkel in de wijk’. Deze nieuwe vorm van halvelijnszorg geeft burgers met een chronische aandoening (diabetes type 2) zelf de regie over hun gezondheidsbevordering. ‘Dit kan leiden tot minder of zelfs geen medicatie’, zegt veranderdeskundige en initiatiefnemer Huub ter Haar in de nieuwsbrief van zorgverzekaar …

Lange adem

Na negen jaar is het zo ver. In 2007 begon ik met mijn doel om de acceptatie van homoseksuelen in de sport te verbeteren, zodat de acceptatie in de samenleving ook toeneemt. Vorige week beet de eerste voetbalvereniging in Nijmegen het spits af om dit thema te integreren. Tien deelnemers van sportvereniging Orion …

Van klacht naar perspectief

In de gangbare gezinstherapeutische begeleiding zijn hulpverleners vooral gericht op de bestrijding van klachten. Kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen, ruzies in gezinnen en opvoedproblemen; te vaak worden de symptomen aangepakt. Een cliënt van mij wil een bureau starten om de onderliggende overtuigingen, patronen en communicatie-stijlen, die de gezinsgerelateerde ontwikkeling- en gedragsproblemen …

Verandering in jezelf

Er is een diep onbehagen in mij gegroeid. Dat onbehagen richt zich op de rol van PR en communicatie in organisaties. Het dominante denken en handelen daarin is teveel een weerspiegeling van een top-down benadering van informatie en beeldvorming. Communicatie dient vooral waarden als efficiency, beheersing, kostenreductie en regelzucht. Er is …

Nijmegen vermeerdert waarden

Een ‘verademing’. Zo noemen de gemeente Nijmegen en de aannemer de afspraken over samenwerking in grote publieke werken. De partijen vechten niet langer over meerwerk en kosten, maar versterken elkaar. Ik mocht voor de gemeente de positionering en media-strategie verzorgen van deze nieuwe aanpak; nu staat Best Value Totaal (#BVT). Het idee …

Rol verheldering

Deze zomer heb ik de kunstschilder Paul van Ernich mogen coachen. Hij zocht mijn hulp omdat hij toe was aan een herijking van zijn beroepshouding en uitstraling. In het traject zijn we niet op zoek gegaan naar nieuwe marketing en communicatietechnieken, maar naar een verheldering van de rollen die een kunstschilder …

Meebewegen werkt

‘Meebewegen met kanker’ is het verhaal van Lucy Sarink over twee eigenzinnige genezingsprocessen en een leven dat ingrijpend veranderde. De afgelopen twee jaar heb ik auteur Lucy Sarink gecoacht in de ontwikkeling van een heldere structuur, praktische handvatten en een pakkende stijl. Helder en bewogen beschrijft Lucy Sarink hoe zij …