ontwikkelt

Een nieuwe rol Onze samenleving verandert. Mensen met een chronische aandoening willen meer dan het stabiliseren van hun klachten. Ondernemers zoeken verzekeraars die verder kijken dan hun winst. Consumenten wensen voeding die niet alleen goedkoop is.

Kleinschalige initiatieven als broodfondsen, zorg- en energiecoöperaties en stadslandbouw zijn een signaal dat mensen vertrouwen, verbondenheid, zelfsturing en duurzaamheid belangrijk vinden. Ze hebben genoeg van de vervreemding, veroorzaakt door systemen, winstbejag en georganiseerd wantrouwen.

Mijn missie is om deze behoefte aan een menselijke maat en kwaliteit te professionaliseren, door diensten en producten te introduceren die de veerkracht van mensen en hun leefomgeving versterken.

Ik ontwikkel integrale oplossingen, die uitgaan van eigen kracht en breed geaccepteerd worden. Mijn inclusieve manier van kijken heb ik ontwikkeld als theoloog, communicatiedeskundige, pedagoog, ondernemer, auteur en als innovatiecoach.

Als co-ondernemer gedij ik goed in onderwijs, gezondheidszorg, sport, spiritualiteit, wonen en groen.  Ik voeg een scherpe blik toe, een doorleefde visie en een lange adem, die leidt tot uitvoering en aantoonbaar resultaat.

Voorbeelden In zeven jaar tijd heb ik de acceptatie van homo’s in de sport geagendeerd. Met het coöperatieve programma ’Herstelcirkel in de wijk’ bied ik mensen met diabetes meer zelfsturing en vitaliteit en de maatschappij een afname van zorgkosten. ‘Duizend vrienden. Niet langer eenzaam’ (in ontwikkeling) brengt jongeren in een sociaal isolement acceptatie en sturend vermogen.

Ondersteuning Met mijn bureau ondersteun ik bedrijven, stichtingen en maatschappelijke organisaties met het bedenken en uitvoeren van innovaties die verbondenheid, duurzaamheid en betaalbare kwaliteit combineren. Mijn bijdrage bestaat uit:

  • Het ontwikkelen van een helder vernieuwend idee tot een uitvoerbare opzet.
  • Het opzetten en uitwerken van een effectieve strategie, met als resultaat draagvlak, haalbaarheid, financiering en meetbare resultaten.
  • Het helder positioneren van een project of programma.
  • Het ontwikkelen van eerlijke communicatie met stakeholders, media en relaties.
  • Het agenderen van het maatschappelijk en organisatiebelang van een project, en via sociale en publieksmedia gericht invloed uit te oefenen. Met als resultaat sturing en effect.
  • Het trainen of coachen van medewerkers die het project realiseren.