Identiteit is voeding

‘Een heldere en breed gedragen identiteit geeft richting, ruimte en resultaat aan een organisatie.’ Dat zei communicatiedeskundige Tibor van Bekkum tijdens het Betekeniscaf√© in Hengelo.

De waarde van de organisatie-identiteit is niet snel te overschatten, omdat het samenhang biedt voor de overtuigingen, de houding en het handelingsperspectief van de medewerkers. Als zij duidelijk hebben wat hen (ver)bindt met elkaar en met het organisatiedoel ontstaat er beweging, vitaliteit en een bijdrage aan de samenleving.

Identiteitsontwikkeling is daarom een collectief proces van betekenisgeving dat onderhoud vraagt, omdat het de mensen voedt die in en bij een organisatie betrokken zijn.