Zorgconsumptie halveren

In september start in Nijmegen ‘Herstelcirkel in de wijk’. Deze nieuwe vorm van halvelijnszorg geeft burgers met een chronische aandoening (diabetes type 2) zelf de regie over hun gezondheidsbevordering.

‘Dit kan leiden tot minder of zelfs geen medicatie’, zegt veranderdeskundige en initiatiefnemer Huub ter Haar in de nieuwsbrief van zorgverzekaar Menzis. Het proefproject start in Nijmegen-Noord in september 2016 en wordt mede gedragen door twee huisartsenpraktijken en RadboudUMC.

‘Uitgangspunt zijn de deelnemers zelf, zij nemen het voortouw. Zij hebben de regie, dus niet de zorgaanbieder of een zorgprotocol. De deelnemers streven naar een halvering van het aantal zorgcontacten een reductie van de medicatie met minimaal 30%.’

Huub ter Haar werkt sinds maart 2014 aan dit idee. Wil je weten hoe hij dit project heeft gerealiseerd? Mail hem.