Handreiking

Sinds april 2014 heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van ‘Herstelcirkel in de wijk’; een coƶperatie van mensen met diabetes type 2 die hun sturend vermogen willen versterken, zodat zij hun diabetes keren en daarmee hun gezondheid bevorderen.

In het project werken STIELO (huisartsen in Nijmegen-Lent en -Oosterhout), Radboudumc (onderzoek) en zorgverzekeraar Menzis goed samen.

De twintig deelnemers bepalen zelf hun gewenste verandering en krijgen begeleiding van de Leefkrachtcoach. De verandering krijgt individueel en in groepsverband vorm met inspiratie, kennis, vaardigheden en veel herhaling. Een middel daarbij is de door mij samengestelde ‘Handreiking Voeden Bewegen Ontspannen’.

Het zal spannend worden of we onze doelen halen (de helft van de deelnemers maakt zich de gewenste verandering definitief eigen en dertig procent vermindert de medicatie), want gedragsverandering is heel moeilijk. Gelukkig zijn alle deelnemers heel gemotiveerd en positief ingesteld.