Storytelling meer dan zenden

In het communicatievak is ‘storytelling’ een belangrijke discipline geworden. Via verhalen – over bv. de oprichter van het bedrijf (IKEA) – krijgt de corporate boodschap meer herkenbaarheid, wordt een merk beter ‘geladen’ of groeit de acceptatie van een organisatie-verandering.

De bedenker van het begrip ‘storytelling’ is de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt. Voor haar is de werkelijkheid niet te vangen in formules, statistieken of beleid. Zij wil met verhalen zoeken naar betekenis, om beter te kunnen begrijpen.

Belangrijke voorwaarden daarbij zijn volgens Arendt vrijheid en pluraliteit. Pluraliteit en vrijheid beginnen met en bij de gelijkheid en verschillen tussen mensen; zo alleen kun je iets nieuws laten ontstaan.

Storytelling krijgt vanuit deze oorspronkelijke uitleg een duidelijk invulling: een boodschap krijgt alleen kracht als deze verbonden kan worden aan persoonlijke verhalen. Zo ontstaat communicatie binnen een veranderproces: dialoog tussen alle betrokkenen met een sterke focus op betekenisgeving.