Scrum bij stadsontwikkeling

Helmond kent met ‘Suytkade’ een stadsontwikkelingsproject dat door de crisis tot stilstand is gekomen.

Waar ooit woningen gebouwd moeten gaan worden, ligt nu een groot gebied te ‘wachten’. Deze zogenaamde wachtlanden krijgen een langjarige herbestemming door de aanleg van eetbare groenprojecten, horeca en wandelgebieden.

Hoe krijgt deze vernieuwende aanpak een blijvende aanpak die zelfstandig doorgaat? Door partijen te binden en te activeren.

Ik heb het projectteam begeleid in de uitwerking van een adequate organisatie- en communicatiestructuur en in een heldere en concrete communicatiestrategie.

Vervolgens heb ik het team in de vorm van een communicatie-scrum maandelijks begeleid bij de praktische invulling van de communicatie.

Meer weten? Mail of bel mefoto.