Merkdenken ten einde?

Als zelfs een merkstrateeg van het woord ‘merk’ af wil, is dat een teken dat we voor grote veranderingen in communicatieland staan.

Het gaat hier om Joost Augusteijn, werkzaam bij SWOCC en Rabobank Nederland. Binnen de Rabobank doet hij het tot nu toe ‘op z’n Rabo’s’, aldus zijn blog.

Augusteijn wil dat de verantwoordelijkheid niet bij de afdeling communicatie ligt, maar bij iedere medewerker. Hij roept op om te komen met een ander woord voor ‘merk’. Tot zover zijn pleidooi.

Het bewustzijn verandert langzaam in organisaties. Niet langer gaat het om een marktgerichte houding, met als doel het maximaliseren van winst. Joost zoekt naar een manier waarop de verbondenheid en vitaliteit van organisatie, klant en omgeving beter tot uitdrukking komen.

Inmiddels behoort het denken over PR en communicatie waarin de reputatie, het imago en de naamsbekendheid voorop staan tot het oude denken. Gelukkig. Want hierin stond vooral het belang van de organisatie en de marktpositie voorop. Communicatie kan helpen om de gewenste metamorfose van ‘buitenkant’ naar innerlijke kracht te bevorderen. We groeien immers toe naar een samenleving en een economie waarin de toekomst van mens, bedrijf en aarde alleen in samenhang kan worden gezien.

De roep om een ander woord voor ‘merk’ illustreert de nieuwe taakopvatting van communicatie: luisteren naar de behoeftes van stakeholders, klanten én de aarde. Dit luisteren vertaalt zich in een herbronning van de bestaansreden van de organisatie en de ontwikkeling van diensten en producten die daarbij passen.
Communicatie helpt vervolgens ook door elke medewerker te ondersteunen om die innerlijke kracht tot een succes te maken voor alle betrokkenen. In en buiten de organisatie.