Herbronning van communicatie & marketing

De houding van de communicatie- en marketingprofessional wint aan kracht als men bereid is om te gaan staan voor de bestaansredenen van de eigen organisatie en die te vertalen in de meerwaarde voor de omgeving. Dat vergt een breed ontwikkelde persoonlijkheid die goed kan luisteren en kritische vragen durft te stellen.

Dat schrijf ik in mijn column op ManagementSite.

Wat zijn de drijfveren bij de oprichting van ons bedrijf geweest. Welk DNA verschaft onze medewerk(st)ers vitaliteit? Wat zijn de dieper liggende behoeften van stakeholders, klanten én de aarde? En hoe kunnen wij daarin een toegevoegde waarde bieden die de toekomst van alle betrokkenen dient? Welk handelingsperspectief hoort daarbij en hoe kunnen wij die binnen ons bedrijf of organisatie agenderen?

Dat zijn de vragen die leiden tot een herbronning van het communicatie- en marketingvak. Juist de communicatie- en marketingprofessional kan als vooruitgeschoven post een nieuw perspectief aanreiken, maar dat vergt wel de bereidheid om een ‘reis naar binnen’ te willen maken.