Frame om communicatie te sturen

‘Het strategisch communicatie frame’, geschreven door wetenschapper Betteke van Ruler en praktijkman Frank Körver (GKSV), biedt hulp bij de richting en sturing van de communicatie.

De auteurs geven in acht heldere bouwstenen aan hoe je de kern van de strategie ontwikkelt. Het compacte frame dwingt je als communicatie-professional na te denken over de visie en doelen en jouw bijdrage aan de organisatie. Het mooie is dat alle bouwstenen goed met elkaar in verband worden gebracht; het geeft houvast in de uitwerking. Kloppen je keuzes?

In de uitwerking is het Van Ruler en Körver gelukt het ontwikkeltraject als een dynamisch proces te hanteren. Na een grondige en compacte uitwerking van het frame is het resultaat dat communicatie het verschil kan maken in elke organisatie; daarmee kan de communicatie-professional mede ‘aan de knoppen zitten’.

De praktische focus van dit standaardwerk laat de rol van identiteit naar mijn smaak onderbelicht. Identiteit is immers het fundament van elke communicatie-strategie. Identiteit gaat over de kern: het hogere doel en daarmee de toegevoegde waarde van elke organisatie. Een vitale identiteit zorgt dat het vuur en de verbinding van mens en organisatie wordt gevoed en communicatie vertaalt dit mede in pakkende handelingsperspectieven. Dan zit je nóg beter mede aan de knoppen.