De gevangenschap van het ik

De Vlaamse psycholoog Paul Verhaeghe oogst succes met zijn nieuwste bestseller ‘Identiteit’. Hij stelt dat het ‘ik’ door maakbaarheidsdenken en vrijemarktwerking gevangen is geraakt en daardoor allerlei (psychische) klachten heeft gekregen.
Verhaeghe toont aan dat we ons christelijke, democratische en wetenschappelijke wereldbeeld zijn verloren en ons nu (onbewust) spiegelen aan het meritocratische libertaire wereldbeeld. Hij pleit voor goed leven als weg naar verandering.
Ik vind zijn visie nog te cognitief. We hebben een spirituele benadering nodig die de kwetsbaarheid én de kracht van de persoon in het geheel ontwikkelt. Zou het niet beter zijn dat niet langer het het individu of de organisatie centraal staan – laat staan de ideologie of economie – maar een samenhang die als gevolg van conversatie tot leven komt en waar allen zich aan willen verbinden en aan willen bijdragen?