Crisis als kans

De financiële, ecologische en morele crises waarin wij verkeren (het lijkt wel een onmogelijke opgave) vragen om een andere houding; met angst en stilstand komen we geen stap verder. Het vraagt meer van ons dan alleen een nieuwe strategie van productie en consumptie te ontwikkelen.

De benodigde omslag begint ook niet zozeer bij politieke beslissingen of meer regelgeving. Nee, de verandering begint bij een persoonlijke heroriëntatie. In de kern worden we uitgenodigd om onze verlangens anders in te vullen.

Waar wil je als ondernemer een bijdrage aan leveren? Een vitale en bewuste ondernemer onderscheidt zich niet van anderen door anders te willen zijn, maar door een besef dat hij/zij een deel van een grotere samenhang is en dat hij/zij daarin een bijdrage wil leveren. Bewuste ondernemers spiegelen zich aan deze nieuwe zinoriëntatie.