Controleren? Hoezo?

“In de kern overkomt ons alles. Zelfs ons denken, ook al ménen we dat we controle en een vrije wil hebben.”

Dat zegt Paul Smit, de filosoof en cabaretier die ik mocht interviewen voor Volzin, het magazine voor zinvol leven. Paul Smit is aanhanger van non-dualiteit. Hij biedt boeiende inzichten voor (communicatie-) professionals omdat hij grote vraagtekens zet bij vanzelfsprekendheden in het dagelijkse werk als planning, sturing en controle. Enkele citaten volgen hieronder. Wil je het hele interview lezen? Klik dan hier.

“Ik wil graag op laagdrempelige wijze laten zien dat het universum continu verandert. Alles is energie in beweging. Die energie neemt miljarden verschijningsvormen aan. Al die vormen lijken afgescheiden, maar ze zijn allemaal deel van een groot geheel. Planeten, dieren en planten zijn voortdurend in beweging. We zijn één met de natuur en met de materie. Dat is in de kern de betekenis van non-dualiteit.

We zijn dus energie in beweging. De enige die dat lastig vindt is de mens. Hoe komt het dat hij zoveel moeite heeft om met voortdurende veranderingen om te gaan? Omdat hij dénkt dat hij geen onderdeel is van die eenheid in beweging. Het verschil tussen jou en mij is echter slechts een idee in ons hoofd. Door ons denken hebben we de illusie dat we afgescheiden zijn en alles sturen. En daarmee begint de ellende. Het ‘ikje’ denkt dat het zichzelf bestuurt, het streeft voortdurend naar meer en leeft daardoor maar al te vaak in een kramp. Dat leidt tot een leven met controle, angst en competitie.”