Verbinding als nieuw medicijn

Herstelcirkel Psychische Kracht bevordert regie, energie en een beter zelfbeeld door het realiseren van zelfgestelde doelen, met ondersteuning van de groep.

In september starten in Nijmegen Noord 12 deelnemers met chronische angst- en depressieklachten. Zij zien het verwerven van een betere verbinding als belangrijkste medicijn om hun klachten te keren. Die verbinding ontstaat – als het goed gaat – op het gebied van voeding, bewegen, sociale contacten, slapen en ontspanning.

Het project wordt gedragen door zorggroep Stielo, gemeente Nijmegen en Menzis. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Radboudumc. Ik mocht de partijen samenbrengen en het projectplan ontwikkelen, in samenspraak met huisarts Inge Nobacht. Het plan ontstond door veel te lezen, naar deskundigen te luisteren en met inbreng van beoogd deelnemers.