ontwikkelt

De vervreemding voorbij Voor veel mensen knelt onze manier van leven. Hoe komt het dat 1/3 van alle inwoners in Limburg diabetes type 2 heeft? Hoe kan het bestaan dat een kwart van alle studenten ernstig eenzaam is? Hoe kan het dat bijna alle insecten bedreigd worden? Dit zijn signalen die te denken geven. 

Ik zie het als tekenen van vervreemding. Velen zijn vervreemd van zichzelf, goed voedsel, de ander en hun leefomgeving. We zijn te ver meegegaan in comfortprikkels, systeemdenken, winstbejag en schaarstedenken.

Ik wil helpen om die vervreemding op te heffen. Door anders te kijken. Te helpen zien dat mensen met een chronische aandoening meer willen en kunnen dan het stabiliseren van hun klachten. Door te laten ervaren dat voeding niet alleen goedkoop moet zijn. Met het inzicht dat je lichaam de sleutel is tot verbinding met jezelf en anderen.

Mijn missie Ik ontwikkel en realiseer daartoe vernieuwende projecten die mensen een weg, vertrouwen, verbondenheid, sturing en overvloed laten ervaren. Mijn missie is om de veerkracht van mensen en hun leefomgeving te versterken. Met vormen die een winst voor allen brengen en die bestaande systemen verrijken en/of corrigeren.

Mijn inclusieve manier van kijken heb ik ontwikkeld als theoloog, communicatiedeskundige, pedagoog, ondernemer, auteur, coach, innovator en als intuïtief werker. Ik voeg een scherpe en brede blik toe, een doorleefde visie en een lange adem, die leiden tot uitvoering en aantoonbaar resultaat.

Voorbeelden In tien jaar tijd heb ik de insluiting van minderheden in de sport geagendeerd en ontwikkeld. Dat brengt alle sporters meer plezier, ontwikkeling en prestaties. Met de coöperatieve aanpak Herstelcirkel in de wijk bied ik mensen met diabetes type 2 meer regie, energie en geluk en de maatschappij een afname van zorgkosten. ‘Duizend vrienden. Niet langer eenzaam’ (in ontwikkeling) brengt jongeren in een sociaal isolement acceptatie en sturend vermogen.

Ondersteuning Mijn bijdrage bestaat uit:
• Het ontwikkelen van een helder vernieuwend idee tot een uitvoerbare opzet.
• Het opzetten en uitwerken van een effectieve strategie, met als resultaat draagvlak, haalbaarheid,
financiering en meetbare resultaten.
• Het helder positioneren van een project en eerlijke communicatie met relaties en media.
• Het selecteren, scholen en/of coachen van medewerkers die het project realiseren.