realiseert

In mijn werk als innovator, strateeg en als projectleider ben ik gericht op het resultaat van de investeringen.

Ik heb mogen bijdragen aan de volgende resultaten:
• Agenderen van het issue homo-acceptatie in de sport (bereik 86 miljoen)
• Positionering en strategie stadsontwikkelingsproject Helmond
• Ontwikkeling en realisatie van ‘Herstelcirkel in de wijk’ in Nijmegen-Noord en elders
• Idee en concept ‘De kunst van het ontdekken’ (bereik 60 miljoen)

Opdrachtgevers
Radboud Universiteit Nijmegen
SNP Natuurreizen
InnovatieNetwerk
Ministerie van OCW
KRO
Universiteit Tilburg
Zorgverzekeraar Menzis
NOC*NSF