Verandering in jezelf

Er is een diep onbehagen in mij gegroeid. Dat onbehagen richt zich op de rol van PR en communicatie in organisaties. Het dominante denken en handelen daarin is teveel een weerspiegeling van een top-down benadering van informatie en beeldvorming. Communicatie dient vooral waarden als efficiency, beheersing, kostenreductie en regelzucht.

Er is een kanteling in het communicatie-vak nodig. Voortaan gaat het wat mij betreft om het samenbrengen van mensen, vanuit menselijke waarden en leidend tot menswaardige diensten en producten. Het gaat hier om waarden als aandacht, vertrouwen, ruimte en keuzevrijheid.

Als je als communicatieprofessional dan tot het inzicht komt dat je de oude manier van communiceren achter je wilt en moet laten, begint een lastige weg. Als je wilt veranderen, zoek dan de verandering in jezelf.

Zo ben ik uit een bureau voor communicatie en vormgeving gestapt in 2012 en heb voor mezelf een weg ontwikkeld waarmee ik de veerkracht van mensen en hun leefomgeving versterk.

Bron: gastcolumn in Wat bezielt ons?