Van klacht naar perspectief

In de gangbare gezinstherapeutische begeleiding zijn hulpverleners vooral gericht op de bestrijding van klachten. Kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen, ruzies in gezinnen en opvoedproblemen; te vaak worden de symptomen aangepakt.

Een cliënt van mij wil een bureau starten om de onderliggende overtuigingen, patronen en communicatie-stijlen, die de gezinsgerelateerde ontwikkeling- en gedragsproblemen veroorzaken, centraal te stellen.

Ik heb hem in een coachingstraject geholpen om een perspectief-gestuurde aanpak uit te werken. Dit leidt tot drie modules die bedoeld zijn voor ouders, kinderen of gezinnen. In de acquisitie zoekt hij, op mijn advies, nu aansluiting bij gezinstherapeutische professionals, die ook voorstander zijn van de transitie van klacht- naar perspectiefgericht werken.