Ontwikkeling leefstijl

Sinds kort coach ik Richard de Leth. Hij is inspirator voor een gezonde en gelukkige leefstijl. Hij studeerde westerse en oosterse geneeskunde. Richard ziet dat mensen in onze complexe samenleving mensen steeds vermoeider, dikker en zieker worden.

Hij wil dat mensen zich bewust worden van hun leefstijl en hun gedrag aanpassen. Richard verkocht de laatste jaren meer dan 70.000 exemplaren van boeken als ‘Oersterk’ en ‘OERsterk Leven’, geeft lezingen en masterclasses, en organiseert reizen en kookclinics.

Ik begeleid hem in zijn herpositionering, zodat zijn werk nog meer impact krijgt.