Nieuwe Nuts Nijmegen

Hoe ontstaat winst voor alle Nijmegenaren? Hoe breng je de energieopwekking, opslag en distributie terug waar die thuishoort? Door burgers op elkaar te betrekken!

Er zijn Nijmegenaren met (veel) spaargeld, maar die krijgen bijna geen rente van hun bank. Er zijn Nijmegenaren met weinig geld, maar die hebben wel een dak. Als de mensen met geld hun spaargeld toevertrouwen aan de gemeentelijke Kredietbank (met bankgarantie op hun inleg), ontstaat er ruimte om te investeren in zonnepanelen. Die komen te liggen op daken van huizen, instellingen en bedrijven van eigenaren die geen geld voor zonnepanelen (over) hebben. Zij krijgen de panelen gratis en kunnen een halvering tot volledige vermindering van hun elektriciteitskosten tegemoet zien. Winst voor allen! En het milieu is er ook mee gediend.

Nog leuker wordt het als de investeerders hun panelen bezoeken; zo komen burgers met elkaar in contact. Op termijn worden de panelen gecombineerd met opslag van elektriciteit in buurtbatterijen, zodat het rendement nog verder stijgt.

Het idee ligt nu bij een kwartiermaker die het draagvlak, de vorm en de haalbaarheid verkent.