Intuïtief aanraken

Ontwikkeling en groei krijgen alleen vorm als er sprake is van verandering. Maar verandering is lastig. Liever houden we vast aan voorspelbare patronen. We houden niet van het onbekende. Want wat brengt het ons?

Dat is wel begrijpelijk want we hebben een samenhangend en voorspelbaar beeld van onszelf nodig om te kunnen functioneren. Maar dat beeld is geconditioneerd door afkomst, gewoonten, overtuigingen, en die koesteren we. Totdat het gaat knellen .. en dan nóg houden we de verandering op afstand.

Ik vind het interessant om te kijken hoe verandering ontstaat en hoe ik daar in mee kan gaan. Daarom beschouw ik het leven als een stroom. In essentie zie ik mezelf niet enkel als een geconditioneerd en onveranderlijk persoon, maar als energie in beweging.

Ik wil graag contact maken met die ‘energie in beweging’ en ervaren hoe ik me daar aan kan overgeven en tegelijkertijd het idee heb dat ik ook kan blijven sturen. Daarom volg ik sinds januari 2018 de driejarige opleiding aan de School voor Intuïtieve Massage. Ik vind het woord ‘massage’ daarin ietwat verwarrend, want het gaat in essentie om de kunst van het aangeraakt worden en aanraken.

De opleiding blijkt voor mij een spannende ontdekkingstocht te zijn. Alleen als ik me open stel, kan ik me verbinden: met mezelf, met de ander en met het geheel waar we onderdeel van zijn. Als er echt contact is, kan de intuïtie én de gewenste beweging binnen komen (er zijn maar liefst acht kanalen waarlangs die zich kan aandienen). 

Die intuïtie is geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel in de afstemming, in het aanraken en aangeraakt worden. Dit is een manier van contact maken waar vooraf geen plan voor beschikbaar is, noch dat er een duidelijk doel is. Een dat is spannend. Verandering gebeurt dan, door te ontvangen, door mee te gaan en erin op te gaan.

Onlangs heb ik tijdens enkele oefensessies ervaren wat dit betekent; er ontstaat een diepe verbondenheid waarin vrijheid en liefde de boventoon voeren. Ik ben heel benieuwd naar het vervolg van deze ontdekkingstocht, want dit proces leert me op een dieper niveau wat verandering en veerkracht betekenen.