Herstelcirkel++

Niet de aanbieder, maar de burger bepaalt. Dat is de kern van een nieuw project: Herstelcirkel++.
Herstelcirkel++ is een vervolg op het basisjaar van Herstelcirkel Diabetes. Het is bedoeld voor iedereen die chronisch ziek is of tobt met overgewicht.  De deelnemers hebben zeggenschap over de ondersteuning die zij wensen van lokale bedrijven, zorg- en welzijnaanbieders.

Oud-deelnemers aan Herstelcirkel Diabetes geven de aanzet tot Herstelcirkel++. Zij vragen zich oprecht af wat er beter is dan het schema van de sportschool, de aanbieding van de supermarkt of het recept van de huisarts.

Het verlangen is namelijk dat burgers zelf en samen invulling geven aan een gezondheidscoöperatie waarmee ze meer regie over de eigen gezondheid kunnen nemen. Herstelcirkel++ duurt twee jaar en onderzoekt hoe gezondheidsbevordering door burgers georganiseerd kan worden. Duurzaam én verankerd in de wijk. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoekt wat de beste methode is om deze vorm van coöperatieve zelf- en samenhulp te organiseren.

Ik mocht mede het concept en de projectaanvraag ontwikkelen.