Herstelcirkel wint weer prijs

Herstelcirkel in de wijk heeft de eerste NDF Professor Lambertsprijs gewonnen. De prijs is ingesteld door de Nederlandse Diabetes Federatie. Het gaat om een tweejaarlijkse prijs met een bedrag van 5.000 Euro, voor een initiatief dat het verschil maakt voor mensen met diabetes. De prijs is 17 maart 2018 uitgereikt tijdens de Nationale Diabetes Dag.

Professor Lamberts is bij de jurering betrokken: ‘Vinden we het normaal dat zoveel mensen diabetes type 2 krijgen, hebben en houden? Ik constateer dat we het met z’n allen steeds minder normaal beginnen te vinden. Herstelcirkel in de wijk past in die trend, het zet nieuw denken om in nieuw doen. Praktisch en persoonsgericht’.