Herstelcirkel wint prijs

‘Herstelcirkel in de wijk’ heeft de Koploperprijs 2017 gewonnen.

De prijs van Radboudumc gaat naar het meest innovatieve en inspirerende project in de eerste lijn gezondheidszorg. Uit het juryrapport: ‘Herstelcirkel in de wijk is innovatief en inspirerend is, de participatie van de burger is groot, de aanpak is wijkgericht en functioneert in een discipline-overstijgend netwerk.’

De eerste groep deelnemers heeft goede resultaten behaald: bijna alle deelnemers veranderen hun leefstijl en ervaren meer energie en regie. Daarnaast verbeteren gewicht, bloedwaarden en de helft heeft al medicatie verminderd.

Het mede door mij ontwikkelde ‘Herstelcirkel in de wijk’ is een coöperatie van burgers met diabetes type 2. Zij werken gedurende minimaal een jaar thuis en in de wijk aan het blijvend keren van hun aandoening. Hoofddoelen van Herstelcirkel zijn om de zelfsturing te vergroten, de leefstijl te verbeteren en energie en geluk te vergroten.