Herstelcirkel in de wijk

De reguliere zorg heeft geen afdoende antwoord op mensen met een (of meerdere) chronische aandoening(en). De eerstelijns zorg probeert met zorgpaden voor chronische patiënten meer effect in de zorg te brengen. Volgens professionals in de eerste lijn biedt dit geen soelaas; het blijft behelpen, maar er wordt niets opgebouwd.

Mensen met een chronische aandoening worden in dit zorgsysteem vooral benaderd als patiënt. Zij zijn beter geholpen als zij als mens centraal komen te staan, en vanuit zelfzorg en met samenredzaamheid investeren in hun veerkracht. Het gaat hier om ruim zes miljoen mensen, met aandoeningen als reuma, diabetes, artrose, vaatklachten en kanker.

De zorg voor mensen met een chronische aandoening moet kantelen: van klacht- naar integrale hersteloriëntatie. Door een gerichte leefstijl-interventie: in de eigen werk-, woon- en leefomgeving. Met als resultaat: meer levenskwaliteit en minder zorgconsumptie.

‘Herstellend vermogen’ focust op de samenhang van zorg, gedrag (geest en lichaam) en houding en stimuleert de kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Zelf sturing kunnen geven aan leven en gezondheid vindt plaats vanuit vijf perspectieven: beweging, voeding, mentale fitheid, ontmoeting en zorgconsumptie.

Het doel is om 45 bewoners, afkomstig uit twee huisartsenpraktijken, samen te brengen die vanuit een positieve keuze hun zelfherstellend vermogen willen realiseren. Zij worden twee jaar begeleid door een Herstelregisseur en daarna nog twee jaar gecoached door één van de voorlopers onder de deelnemers.