Herstelcirkel gaat door

De ambitie van Herstelcirkel Diabetes loog er niet om: in vier jaar tijd duizend Herstelcirkels oprichten door heel Nederland. Dit streven moest eind 2020 geparkeerd worden.

Het uitstel komt voort uit het besluit van de Nationale Zorg Autoriteit; Herstelcirkel valt niet onder de geneeskundige zorg en wordt dus niet vergoed volgens de zorgverzekeringswet. Ook de verdeelde houding van de verzekeraars leidt tot dit besluit.

En toch weet iedereen dat het anders moet, meer aandacht voor preventie, eigen regie en inzetten op gezondheidsbevordering in de wijk!

In afwachting van een breder politiek draagvlak dat leidt tot structurele investeringen in leefstijl en preventie gaat Herstelcirkel door. Het is vanaf nu een platform voor innovatie, samenwerking en agendering van gezondheidsbevordering in de zorg en de leefomgeving.

En ik mag daar als innovator een bijdrage aan leveren.