‘Een reis naar binnen’

Mijn opiniebijdrage ‘Communicatie moet gaan over de binnenkant’ trekt volop aandacht, instemming en afkeer. De achterliggende gedachte achter mijn bijdrage is dat communicatie de komende tien jaar moet werken aan het herstel van vertrouwen. Dat thema heeft voor mij alles te maken met de binnenkant van mens én organisatie.

Herman Wijffels was het die me al in 2008 op dat spoor zette, toen hij geen ander afdoend antwoord kon geven op het overwinnen van de ecologische, financiële en morele crisis waarin wij verkeren: ‘Een reis naar binnen’. Meer economische groei, regelgeving of verbetering van reputaties zijn niet afdoende om uit de drievoudige crises te geraken, volgens Wijffels.

Communicatie gaat dus voor mij over het bij elkaar brengen van de ‘binnenkant’ van stakeholder, klant en organisatie. Dat is geen geringe opgave. Binnenkort hoop ik een integraal communicatiemodel te presenteren waarin de communicatieafdeling verkent, gidst en coacht om die opdracht te realiseren.