Communicatie helpt bij leegstand

Dat de wegen- en woningbouwbranche alle zeilen moet bijzetten om te overleven is duidelijk. Hoe kun je met communicatie je dienstverlening vernieuwen zodat je nieuwe markten aanboort?

Een planologisch adviesbureau doet er bijvoorbeeld goed aan om in gesprek te raken met zijn belangrijkste stakeholders en klanten. De vraag: ‘Tegen welke problemen lopen jullie aan?’ alleen al stellen, doet wonderen. Het bureau krijgt dan al snel het verzoek om te helpen met de leegstand van winkels in het centrum of een herbestemming te vinden voor braakliggende gronden die ooit bestemd waren voor nieuwe woningen en bedrijven.