Circulair geloof

“Het besef groeit dat het anders moet. We ontwikkelen een nieuwe zinoriëntatie waarbij we ons richten op wat echt continuïteit brengt.”

Dat beweer ik in Volzin, magazine voor zinvol leven (3 nov. 2012). Lees hier mijn toelichting op de stelling  ‘Geen vernieuwing zonder rampspoed’, met als tegenspeler rechtswetenschapper Paul Cliteur.