Case: van beperking naar groei

Investeren in identiteit loont. Dat blijkt uit het identiteitstraject dat Pantar in Amsterdam, een organisatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, belegt.

Pantar vormde een identiteitsteam, met daarin een brede vertegenwoordiging uit de organisatie. Het bracht vervolgens met gesprekken in kaart hoe medewerkers, leiding, klanten en stakeholders tegen de opdracht van een sociale werkvoorziener aankijken en wat daarin moet verbeteren.

Na een reeks van positioneringssessies, een enquete onder de medewerkers en heidagen ontstond de breed gedragen nieuwe identiteit: ‘het werk-leerbedrijf Pantar verbindt kansen in mensen met kansen op de arbeidsmarkt’.

Om deze identiteit te verankeren volgde een vertaling van deze identiteit in de kernwaarden ‘samenwerken, ondernemend, aanspreekbaar en lef’. Deze waarden werden uitgewerkt in gewenst gedrag en voorbeeldgedrag, waarmee alle medewerkers hun houding en gedrag kunnen verbeteren. ‘Lef’ houdt bijvoorbeeld in dat je collega aanspreekt op het feit dat jij zijn auto parkeert op een parkeerplek voor bezoekers.

Zo ontstond een identiteit die richting geeft aan de verandering, die relevant en onderscheidend is, die in de hoofden en harten van alle medewerkers tot leven kan komen en verankerd wordt in activiteiten en bedrijfsprocessen. Pantar verandert van een werkorganisatie die gericht was op beperkingen naar groei en kansen van mensen.

Investeren in identiteitsontwikkeling en -onderhoud loont. Het percentage werknemers bijvoorbeeld dat op betaalde basis deelneemt aan de reguliere arbeidsmarkt is de laatste jaren al gestegen.

Wil je meer weten? Neem contact op met Bianca van Overveld, hoofd communicatie.