Als een rollercoaster

‘Mijn gemoed voelt als een rollercoaster. Hoe krijg ik meer grip op mijn lichaam?’ Dat is het gevoel van een deelnemer aan ‘Herstelcirkel in de wijk’.

Hij verwoordt in de eerste van een serie blogs zijn ervaringen die hij opdoet in de coöperatie van burgers met diabetes, die met een verbetering van hun leefstijl hun chronische aandoening willen keren.

De blog wordt verspreid onder belangstellenden, deelnemers aan het platform ‘Medemenz’ en via de website van de Diabetes Vereniging Nederland.